top of page

More reason to live

Installatie, experience & documentatie

Uit onderzoek is gebleken dat lange mannen gelukkiger zouden zijn, meer verdienen en meer kans hebben om een ​​leider te worden. Lange vrouwen zouden meer vriendschappen hebben. Wat blijft er over van deze hiërarchie als je lichaamslengte verandert? Wat gebeurt er met en tussen mensen als ze een verschillende lengte ervaren? En welke veranderingen treden er op (in de beleving en interactie) als iedereen op hetzelfde niveau wordt gezet?

Photo by Roel Backaert

Bezoekers konden tijdens deze expositie ervaren hoe het is om precies even lang te zijn. Na het opmeten van de lichaamslengte kreeg de bezoeker een houten blok/podium aangewezen waardoor de bezoekers allemaal precies 2.10 meter werden.

bottom of page